HISTÒRIA

Acta Fundació

ACTA DE FORMACIÓ DE LA PRIMERA JUNTA DEL CENTRU de data 26 de desembre de 1884

L’acta de formació de la primera junta del Centru es va fer en data 26 de desembre del 1884. L’entitat va iniciar la seva activitat l’1 de gener del 1885. 

Des del seu origen la seva activitat més destacada ja era el teatre i les vetllades d’art , on s´hi incorporava la música, la dança i la poesia. Com a curiositat, en aquesta època inicial les obres de teatre només podien ser representades per homes o dones per separat.

Des del 1936 fins el 1942 es van suprimir quasi totes les activitats teatrals. L’any 1942, l’entitat torna a l’activitat però amb el nom de “CENTRO CATÓLICO RENACIMIENTO”. Es segueixen fent les vetllades d’art, diverses representacions teatrals en castellà i es representen també Els Pastorets. A partir d’aquest moment també es comencen a fer sortides a diferents poblacions amb obres representades per gent de l’entitat.

Als següents documents es pot veure les obres que van ser representades durant aquesta època i de les quals es té constància.

L’inici de l’última etapa ve marcada per les reformes realitzades al local l’any 1975. És a partir d’aquesta època quan es torna a canviar el nom per “CENTRE PARROQUIAL”. Han estat uns anys amb una constant activitat.

Cal remarcar que des de l’any 1974 es celebra el Concurs de Teatre Amateur. És un dels concursos de teatre amateur més antic de Catalunya.

L’any 2007 es va concedir el Premi Arlequí al Centre Parroquial. És un premi concedit per la Federació de Grups Amateurs de Teatre de Catalunya.  Aquest premi està reservat per a distingir anualment a les entitats, grups i persones que han treballat per difondre el teatre amateur. L´atorgament del premi va tenir lloc a la seu de la Societat General d´Autors i Editors (SGAE) de Barcelona. Es va concedir en la categoria de Grup Amateur, reconeixent la seva tasca en haver representat Els Pastorets durant cent anys.

L’any 2018 el bisbat de Girona (qui té la propietat) decideix vendre l’edifici del teatre a l’Ajuntament amb la qual cosa l’espai que hem utilitzat durant tants anys passa a ser de titularitat municipal. El mes de novembre l’assemblea general decideix per unanimitat la creació de la nova associació ASSOCIACIÓ ARTÍSTICA TEATRAL EL CENTRU DE CANET DE MAR la qual prové de l’anterior, tal com queda reflectit en els seus estatuts.

LA JUNTA