LA JUNTA

La junta directiva actual està composada per:

Presidència: Montse Estarlich

Secretaria: Núria Vilà

Tresoreria: Sussi Xiqués

Delegació àrea tècnica: Xavier Amargant.

Delegació del Concurs de teatre: Albert Coll

Delegació àrea joventut i comunicació: Ferran Medina

Delegació àrea de relacions públiques entitats Canet: Anna Garcia

Delegació àrea administrativa: Alfred Oms

HISTÒRIA